Jõulud!

Traditsiooniline arvutita päev, mis toimus Paju koolis 21. detsembril, oli pühendatud eelseisvatele jõulu- ja aastavahetuspühadele. Ülesanded olid väga erinevad. Õpilased kaunistasid maja, küpsetasid maiustusi, valmistasid poeetilisi kingitusi ja postkaarte ning värvisid. Me ei unustanud tänusõnu öelda neile, kes olid läheduses - vanematele, klassikaaslastele, õpetajatele, koolile. Vaata, kui särav ja rõõmus oli see päev Paju koolis!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005419965416

Sport Narvas

18. detsembril toimus Paju koolis 4.-6. klassi õpilastele integreeritud tund teemal "Sport Narvas". Alustuseks kutsuti kõiki tutvuma videoga, kus räägiti, millised spordiasutused on meie linnas, milliseid spordialasid seal teha saab ja millised on välispordiväljakud, kuhu saab lihtsalt tulla koos sõpradega ning lõbusalt ja huvitavalt aega veeta. Klasside ülesanded olid erinevad.

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 11.01.2021.a

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 11.01.2021.a
eripadagoog - 0,5 koormusega,
abiõpetaja – 0,5 koormusega,
logopeed – 1,0 koormusega (rasedus- ja sünnituspuhkus / lapsehoolduspuhkus)
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;

Lehed