Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused algavaks kooliaastaks

Head koolijuhid, koolipidajad, partnerid!

Suur tänu õpilastele, õpetajatele, noorsootöötajatele, koolijuhtidele ja -pidajatele, et saite erilise kevadega hästi hakkama!

See, kui eriline sügis järgneb ebatavalisele kevadele, sõltub paljuski meist kõigist. Veel aasta eest ei oleks keegi meist ette kujutanud, et kogu Eesti hariduselu siirdub sisuliselt üleöö distantsõppele ning pea kolmandik kooliaastast korraldati kaugjuhtimise teel – ometi tulime sellega toime.

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a

klassiõpetaja - 0,5 koormusega,
logopeed – 0,5 koormusega,
abiõpetaja - 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 25.08.2020.a aadressile:

Lõputunnistuste andmete vaatamine, allalaadimine ja jagamine portaalis edu.ee

Tänavuste gümnaasiumi riigieksamite tulemused selguvad peagi ning paljudel põhikoolilõpetajatel on lõputunnistused tänaseks juba käes.
Käesoleval õppeaastal saavad põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad lisaks traditsioonilisele pabertunnistusele ka lõputunnistuse digitaalse tõendi, mida saab vaadata ja alla laadida portaalis www.edu.ee. Tõendiga saab nii õpingute jätkamisel kui tööle siirdumisel tõendada põhi- ja keskhariduse omandamist.
Lõputunnistuse tõendi vaatamiseks ja allalaadimiseks tuleb:

Lehed