Narva Paju Kool võtab tööle alatest 1.09.2022.a.

Eesti keele õpetaja - 2,0 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.

Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;

Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 12.08.2022.a aadressile:
kool@paju.edu.ee

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 1.09.2022.a.

Bioloogia- ja keemia õpetaja - 1,0 koormusega
Eesti keele õpetaja - 1,0 koormusega
Tehnoloogia õpetuse õpetaja - 1.0 koormusega
Klassiõpetaja – 1,0 koormusega
Klassiõpetaja – 0,7 koormusega
Klassiõpetaja – 0,5 koormusega
Klassiõpetaja – 0,5 koormusega
Logopeed – 0,7 koormusega
Abiõpetaja - 0,5 koormusega

Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.

Õppimine aitama.

Kahel päeval läbisid Paju kooli 5.-7. klassi õpilased huvitava esmaabi koolituse, mille viis neile läbi Narva Punase Risti Seltsi koordinaator Anna Karina. Lapsed mitte ainult ei kordanud oma teoreetilisi teadmisi, vaid said õppida ka sidemete paigaldamist, kannatanu seisundi määramist ning nüüd teavad nad selgelt, mida teha, kui keegi läheduses on hädas.

Lehed