Arendame ettevõtlusoskusi

Meie kool osaleb projektis "SENSationalSTEM" alates 2020. aasta septembrist. Projekti eesmärk on õpetada STEM-põhist ettevõtlust (loodusteadused, tehnoloogia, inseneriteadused ja matemaatika) ning toetada ja aidata HEV õpilastel arendada äriideed nõustamise ja juhendamise kaudu. Projekti https://www.sensationalstem.eu/ kava kohaselt on juba toimunud mitu õpetajate töökoosolekut. 15. veebruaril toimub esimene õpilaste kokkutulek Eestist, Lätist ja Soomest.

Ja väljas on talv

29. jaanuaril toimus Paju kooli kaugõppes õppivate õpilaste päev ilma arvutita. Tõelised talveilmad on väljas, seetõttu oli meie päeva teema "Talv". Mõned õpilased joonistasid ja rääkisid oma lemmikutest taliharrastustest, keegi jagas fotosid ja keegi rääkis oma lemmiknurkadest meie linnas.

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.02.2021.a

eripadagoog - 0,5 koormusega,
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 27.01.2021.a aadressile:

Lehed