Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi õpetajate ametikohtade täitmiseks.

https://clck.ru/34NuoG
Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja
huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast õpetajaid, kes on valmis tegema koos
meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.
 Klassiõpetaja (1,0 ametikohta)
 Tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta)
 Eesti keele õpetaja (2,0 ametikohta)
 Keemia õpetaja (osaline koormus, 0,4 ametikohta)
 Bioloogia ja geograafia õpetaja (1,0 ametikohta)

Kantsleri külaskäik

2. mail käis õiguskantsler Ülle Madise kantselei nõunike saatel visiidil Narva Paju Koolis. Külalised tundsid huvi kooli töö vastu hariduslike erivajadustega lastega, külastasid Õpilasmaja ja vestlesid kooli töötajatega.
Pidulikus õhkkonnas anti koolile üle kingitused, sealhulgas portreed Eesti presidentidest. Alar Karise portreele kirjutab alla president isiklikult.
Külalistele kingiti Paju kooli õpilaste loodud meened.

Matemaatika päev

21. aprillil peeti Paju koolis traditsioonilist tühjade klasside päeva. Seekord oli see pühendatud matemaatikale. Klassid käisid matkal mööda linna. Marsruutide loendid näitasid mitte ainult külastuspunkte, vaid ka ülesandeid. Olemasolevate vahendite abil lõid poisid geomeetrilisi kujundeid ja mõõtsid objekte, koostasid marsruudi ja mängisid BINGOT. Milline huvitav veerandi lõpp Paju koolis!

Lehed