Narva Paju Kool võtab tööle alatest 11.01.2021.a

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 11.01.2021.a
eripadagoog - 0,5 koormusega,
abiõpetaja – 0,5 koormusega,
logopeed – 1,0 koormusega (rasedus- ja sünnituspuhkus / lapsehoolduspuhkus)
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;

Paju kool kutsub teid jõuluturule

Paju kool kutsub teid jõuluturule
Paju kool kutsub teid jõuluturule 15.-17. detsembril. Sel aastal toimub meie kooli jõuluturg uues formaadis.
Väliskülastajatele (lapsevanematele, kooli lõpetajatele ja külalistele) korraldatakse hoonesse eraldi sissepääs - "Põhjauksed".
Turule külastamiseks on vajalik eelnev registreerimine e-posti teel huvijuht@paju.edu.ee.
Rühmi moodustatakse mitte rohkem kui 10 inimest. Koolis käimiseks peab teil olema mask!
Turu külastamise ajakava:

Lehed