eTwining в Narva Paju koolis

Internetis on palju ressursse, mida meie tundides saab kasutada ja õpilasi motiveerida. Üks ressursse, mida Narva Paju koolis kasutatakse, on eTwinningu portaal. Sellest portaalist leiavad meie õpilased teiste Euroopa riikide koole, et koos projekte teha. Meie õpilased arendavad oma võimet suhelda inglise keeles ja lisaks saavad nad jagada oma mõtteid ja ideid ning õppida tundma teisi kultuure Euroopa kontekstis. Koostöö eTwinningu projektis oli kuulmispuudega õpilaste klassiruumis olulise tähtsusega.

DIGIBAZAR «Oleme omapärased»

31. jaanuaril toimus Paju koolis integreeritud tund, kus kasutati digitehnoloogiaid. Poisid demonstreerisid mitte ainult oma vene ja eesti keele oskust, vaid ka arvutioskust. Ja kui 6.a ja 7.a klassi õpilaste jaoks oli tegemist tõenäolisemalt arvutiteaduse tundides omandatud oskuste kinnistamisega, siis viiendad klassid tegid sellist tööd esimest korda. Tunni ajal pidi iga klass vastama küsimusele: milline õpilane on Paiu kool. Arutelu käigus koostasid nad meie õpilastele omaste omaduste loetelu. Selle tulemusel loodi päeva lõpuks Narva Paju kooli õpilase digitaalne kontseptsioonikaart.

Lehed