Narva Paju Kool võtab tööle alatest 20.11.2020.a

vene keele õpetaja - 0,75 koormusega (16 tundi),
abiõpetaja – 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 13.11.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee

Erasmuspäev Paju koolis.

Paju kool tegeleb aktiivselt projektitööga. Erasmus + fond on toetanud paljusid rahvusvahelisi projekte.
Tänu nendele projektidele said meie õpetajad ja lapsed hindamatuid kogemusi, tutvusid õpetajate ja lastega erinevatest riikidest ning käisid reisidel. Seetõttu toimus õppeveerandi viimasel päeval Paju koolis Erasmuspäev.
Aulas toimus fotonäitus projektidest, millest meie kool osa võttis.

Lehed