Narva Paju Kool võtab tööle algklasside õpetaja 10 tundide koormusega

Narva Paju Kool võtab tööle algklasside õpetaja 10 tundide koormusega.

Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 25.03.2019.a aadressile: kool@paju.edu.ee

Fotokonkuss „Ilus Eesti“

Fotokonkuss „Ilus Eesti“
Paju kool korraldab fotokonkursi „Ilus Eestimaa“. Konkurss toimub „Eesti kultuuri nädala“ raames, mis toimub 18-22 veebruaril Paju koolis.
Konkursi eesmärgiks on näidata laste ja vanemate loomingulist potentsiaali. Ootame konkursile Paju kooli õpilaste, nende vanemate ja õpetajate poolt tehtud pilte.
Ootame konkursile fotosid, mis iseloomustavad ja sümboliseerivad meie riiki ja maad - Eesti kaunist loodusest ja inimestest, arhitektuurist, üritustest.

Lehed