Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a

abiõpetaja 1.0 koormusega,
eesti keele õpetaja 2.0 koormusega
klassideõpetaja 1.0 koormusega
tehnoloogia õpetuse õpetaja 1.0 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 06.04.2020.a aadressile:

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 02.03.2020.a abiõpetaja 0,5 koormusega

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 02.03.2020.a abiõpetaja 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 20.02.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee

Lehed