Ja väljas on talv

29. jaanuaril toimus Paju kooli kaugõppes õppivate õpilaste päev ilma arvutita. Tõelised talveilmad on väljas, seetõttu oli meie päeva teema "Talv". Mõned õpilased joonistasid ja rääkisid oma lemmikutest taliharrastustest, keegi jagas fotosid ja keegi rääkis oma lemmiknurkadest meie linnas.

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.02.2021.a

eripadagoog - 0,5 koormusega,
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 27.01.2021.a aadressile:

Jõulud!

Traditsiooniline arvutita päev, mis toimus Paju koolis 21. detsembril, oli pühendatud eelseisvatele jõulu- ja aastavahetuspühadele. Ülesanded olid väga erinevad. Õpilased kaunistasid maja, küpsetasid maiustusi, valmistasid poeetilisi kingitusi ja postkaarte ning värvisid. Me ei unustanud tänusõnu öelda neile, kes olid läheduses - vanematele, klassikaaslastele, õpetajatele, koolile. Vaata, kui särav ja rõõmus oli see päev Paju koolis!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005419965416

Lehed