Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.03.2021.a

eripadagoog - 0,5 koormusega,
klassiõpetaja – 0,75 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 19.02.2021.a aadressile:
kool@paju.edu.ee

"European Cultural Heritage Out of the classrooms" (ECHO) projekti Erasmus+

Alates 1. septembrist 2020 meie koolis toimuvad üritused "European Cultural Heritage Out of the classrooms" (ECHO) projekti raames:
meie õpilased osalesid rahvusvahelisel Erasmus+ päeval, turvalise interneti päeval, puhtusepäeval.
Projekt viiakse ellu Eramus+ programmi raames (koolide koostöö).
Meie partneriteks on koolid Itaaliast (San Giovanni Rotondo), Poolast (Wadowice), Hispaaniast (TOMELLOSO).
Projekti eesmärk on õppida kooliaineid väljaspool kooli kultuuripärandi objektides.

Kui õpperuumi õhutemperatuur on vähem kui 19º C

Kui õpperuumi õhutemperatuur on vähem kui 19º C, siis jäävad õppetunnid selles õpperuumis ära. Õppetunnid jäetakse ära võimlas, kui õhutemperatuur võimlas on vähem kui 18º C. Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kokkuvõttes koolipäeva hommikul kell 06.00 temperatuuri (http://www.emhi.ee andmetel) ja tuule-külma indeksi tabelit (Tervisekaitseinspektsiooni veebilehe tabelit http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000) arvestades miinus 20º C ja madalam, siis jääb õppetöö ära 1.–6.

Lehed