Veel üks projekt on lõpetatud

Viimase koolivaheaja jooksul valmis Paju koolis suur haridusprojekt "Esmaabiinstruktori koolituse esmaabi õpetamiseks kuulmispuudega lastele haridusasutuse õppetegevuse raames".
Tänu Eesti Punase Risti rahastamisele on meie kooli kuulmispuudega lastega töötavate õpetajate koolitus kestnud üle aasta. Nüüd ei oska meie õpetajad mitte ainult professionaalselt esmaabi anda, vaid neil on ka õigus neid oskusi teistele õpetada. Tänu projektile sai kool ka vajalikud vahendid kursuste korraldamiseks.

Lehed