Isadepäev

6.novembril Paju koolis tähistasid algklassi õpilased Isadepäeva. Tradistsiooniliselt Kooli Juhatuse liikmed (õpilasomavalitsus Paju koolis) valmistasid ette õnnitluskaartide disaini ja materjale meistriklasside jaoks.

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 20.11.2020.a

vene keele õpetaja - 0,75 koormusega (16 tundi),
abiõpetaja – 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus,
kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 13.11.2020.a aadressile:
kool@paju.edu.ee

Lehed