Õppekorraldus

Õppeperiood 2022/2023:

 • I veerand 01.09.2022 - 20.01.2023
 • II veerand 23.01.2023 - 13.06.2023
 • III veerand 14.06.2023 - 23.08.2023

  2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised::

 • I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
 • II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
 • III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;

  Tundide ajakava:

 • 1 õppetund 8.15 - 9.00
 • 2 õppetund 9.10 - 9.55
 • 3 õppetund 10.10 - 10.55
 • 4 õppetund 11.10 - 11.55
 • 5 õppetund 12.10 - 12.55
 • 6 õppetund 13.05 - 13.50
 • 7 õppetund 14.00- 14.45

  Tunniplaan

  Toitlustamine:

  Toitlustamine E-R
  I-IX klassi õpilased saadav süüa TASUTA

 • söögivahetund 09.55-10.10 – 1 – 3 klassid
 • söögivahetund 10.55-11.10 – 4 – 6 klassid
 • söögivahetund 11.55-12.10 – 7 – 9 klassid

  Õppekavad

  Põhikooliõppekava. Üldosa

  Lihtsustatud õppekava

  Narva Paju Kool Lihtsustatud õppekava ainekavad:

  Paju Kool LÕK ainekava "Vene keel"
  Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keel"
  Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keele kõnekeele ainekava"
  Paju Kool LÕK ainekava "Inimeseopetus I tase"
  Paju Kool LÕK ainekava "Inimeseopetus II tase"
  Paju Kool LÕK ainekava "Ajalugu"
  Paju Kool LÕK ainekava "Kunst"
  Paju Kool LÕK ainekava "Loodusopetus"
  Paju Kool LÕK ainekava "Matemaatika"
  Paju Kool LÕK ainekava "Muusikaõpetus"
  Paju Kool LÕK ainekava "Tööõpetus I tase"
  Paju Kool LÕK ainekava "Tööõpetus II tase"
  Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keele konekeele ainekava"

  Hooldusõpe õppekava

  Narva Paju Kool Hooldusõppekava ainekavad:

  Paju Kool HÕK ainekava
  Paju Kool HÕK ainekava "Kognitiivsed oskused"

  Toimetulek õppekava

  Narva Paju Kool Toimetulekõppekava ainekavad:

  Paju Kool TÕK ainekava"Tööõpe"
  Paju Kool TÕK ainekava "Elu- ja toimetulikuõppe esimese etapile"
  Paju Kool TÕK ainekava "Elu- ja toimetulikuõppe teise etapile"
  Paju Kool TÕK ainekava "Vene keel"
  Paju Kool TÕK ainekava "Kunts ja käeline tegevus"
  Paju Kool TÕK ainekava "Muusika"

  Narva Paju Kooli korraldus õpilaste ja vanematega arenguvestluste läbiviimisel

  Narva Paju Kooli korraldus õpilaste ja vanematega arenguvestluste läbiviimisel

 • Vanemate koosoleku protokoll
 • Arenguvestluse tulemus Paju kool
 • Eesti keel