Personaalijuhtimine

Robotika ring Paju koolis

День народного танца

Meie kool

Erasmuse projekt

Erasmuse projekt

Aleksejeva Irina - geograafia ja tööõpetuse õpetaja, klassijuhataja – 5.A email: irina.aleksejeva@paju.edu.ee

Altuhhova Oksana – kunstiõpetuse õpetaja, klassijuhataja – 6.A email: oksana.altuhhova@paju.edu.ee

Andreeva Irina – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, klassijuhataja – 9.B email: irina.andrejeva@edu.ee

Avramenko Andrey – kehaline kasvatuse õpetaja email: andrey.avramenko@paju.edu.ee

Elenberg Tatjana –eesti keele õpetaja, klassijuhataja – 7.B email: tatjana.elenberg@paju.edu.ee

Epinatjeva Olga – klassiõpetaja, klassijuhataja – 2.A email: olga.epinatjeva@paju.edu.ee

Fedotova Venera – hooldusklassi õpetaja, klassijuhataja – 6.B email: venera.fedotova@paju.edu.ee

Galitskaja Tatjana - huvijuht email: huvijuht@paju.edu.ee

Gorbatovskaya Tatiana – vene keele ja kirjanduse õpetaja, klassijuhataja – 7.A email: tatiana.gorbatovskaya@paju.edu.ee

Gorbatšova Jelena – õpilaskodu kasvataja email: elena.gorbatsova@paju.edu.ee

Jeršova Jelena – õpiabirühma õpetaja email: jelena.jershova@paju.edu.ee

Jevgrafova Ljudmila – füüsika ja matemaatika õpetaja email: ljudmila.jevgrafova@paju.edu.ee

Kamentseva Nadežda - õppealajuhataja email: rektor@paju.edu.ee

Korshakova Valentina – bioloogia ja keemia õpetaja, email: valentina.korshakova@paju.edu.ee

Kravtsova Irina – logopeed email: elena.kravtsova@paju.edu.ee

Kurotškina Svetlana – klassiõpetaja, klassijuhataja – 3.A email: svetlana.kurotskina@paju.edu.ee

Luik Jelena – saksa keele õpetaja email: jelena.luik@paju.edu.ee

Makarova Nadezhda – klassiõpetaja, klassijuhataja – 8.B email: nadezhda.makarova@paju.edu.ee

Markova Veronika – klassiõpetaja, klassijuhataja – 5.B email: veronika.markova@paju.edu.ee

Mašjanova Jelena –klassiõpetaja, email: jelena.mashsjanova@paju.edu.ee

Nikulina Jelena – klassiõpetaja, klassijuhataja 7.C email: jelena.nikulina@paju.edu.ee

Novikova Dina - klassiõpetaja email: dina.novikova@paju.edu.ee

Petrova Nadezhda – klassiõpetaja, klassijuhataja – 4.A email: nadezhda.petrova@paju.edu.ee

Rostovtseva Olga – muusika õpetaja email: olga.rostovtseva@paju.edu.ee

Rähni Kristiina - eesti keele õpetaja, klassijuhataja 9C email: kristiina.rahni@paju.edu.ee

Sazonova Irina – õpilaskodu kasvataja/ kehaline kasvatuse õpetaja email: irina.sazonova@paju.edu.ee

Slepnjov Vitali – tööõpetuse õpetaja email: vitali.slepnjov@paju.edu.ee

Smirnova Ljudmila - direktor, email: direktor@paju.edu.ee

Smola Žanna - klassiõpetaja email: zanna.smola@paju.edu.ee

Solovjova Tatjana – vene keele ja kirjanduse õpetaja, email: tatjana.solovjova@paju.edu.ee

Šebella Ljudmila - sotsiaalpedagoog email: shebelaja@paju.edu.ee

Tereshchuk Mikhail - ringijuht email: mikhail.tereshchuk@paju.edu.ee

Turaikevitš Jelena – matemaatika õpetaja, klassijuhataja – 8.A email: jelena.turaikevits@paju.edu.ee

Vink Larissa – klassiõpetaja, klassijuhataja – 1.A email: larisa.vink@paju.edu.ee

Varkki Natalja – inglise keele õpetaja, projektijuht email: natalja.varkki@paju.edu.ee

Vinogradova Ljudmila – klassiõpetaja, email: ljudmila.vinogradova@paju.edu.ee

Volkova Tatjana – geograafia ja bioloogia õpetuse email: tatjana.volkova@paju.edu.ee

Voronina Nina – hooldusklassi õpetaja, klassijuhataja – 4.B email: nina.voronina@paju.edu.ee

Eesti keel