"Koolimaailm" allkirjastati Paiu koolis.

25. septembril toimus Paiu koolis koolirahu allkirjastamise tseremoonia. Alguses lõid kõik õpilased ja õpetajad oma loomingulised allkirjad-joonised, mida saab kogu aasta vältel näha kooli fuajees oleval stendil. Sel aastal toimus see õues ja jagunes mitmeks etapiks. Leping ise allkirjastati: administratsiooni nimel - kooli direktor - Ljudmila Ivanovna Smirnova, õpetajatest - õppealajuhataja - Markova Veronika Nikolaevna, õpilasomavalitsusest - Dmitri Kuskov.

Lugupeetud lapsevanemad!

Juhime teie tähelepanu sellele, et 05.10–09.10 viiakse kaugõppesse välja kolm klassi - 7a, 8a, 9a. Tingimused kaugõppe läbiviimiseks: õppetunnid viiakse läbi on-line kaudu. Kõik tunnid toimuvad tunniplaani alusel. Ühes klassis kasutatakse ühte elektroonilist platvormi. Kodutöö antakse e-kooli kaudu. Õpilased peavad täitma oma kodutööd. Kõigi nende klasside jaoks on tehtud üks e-posti aadress. Õpilane, kes ei võtnud tunni ajal ühendust ja kui klassijuhatajat ei teavitatud, palutakse õpilasel töölt puudumine. Puudumine pannakse e-Koolile kuni õppetunni toimumise päeva kella 15.00-ni.

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 15.10.2020.a

klassiõpetaja - 0,5 koormusega,
klassiõpetaja - 0,5 koormusega
abiõpetaja – 1,5 koormusega (0,5x3)
tugiisik - 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 05.10.2020.a aadressile:

Lehed