Kooli ajalugu
Narva Paju Kool alustas tööd 1. septembril 1970.aastal ning kandis nime Narva 10. kool. Juba 49 aastat võtab kool lahkelt vastu oma kasvandikke.

1970 – 1988 juhtis kooli Anelja Varul.
1988.aastal tuli direktori kohale Larissa Olenina.
2002. aastast juhib kooli Ljudmila Smirnova.
Seitse õpetajat, kes tulid kooli 1. septembril 1970.aastal, töötasid siin rohkem kui 30 aastat.
Hetkel töötab koolis kaheksa 10. kooli vilistlast.
1996.a. jaanuaris nimetati kool ümber Narva Paju Kooliks.

Õppe-eesmärkide püstitamisel tugineb kool õpilaste vajadustele ja huvidele.
27 aastat on koolis kurtide laste klass. Erinevatel aastatel olid avatud õpiraskustega õpilaste klassid.
Hetkel on koolis kasutusel neli õppekava:
• riiklik
• lihtsustatud (peale liitmist Paplimäe Kooliga)
• väikeklassid (erivajadustega lastele)
• ühele õpilasele suunatud õpetamine
Pikema aja jooksul oli algkooli peamiseks töösuunaks „Hea algus“ programm ning selle programmi põhimõtteid aktiivselt kasutatakse töös praegugi.
Kolmandast klassist alates õpetatakse inimeseõpetust eesti keeles.
Koolis on loodud ning toimib edukalt õpilaste toetamise kord, mis sisaldab erinevaid toetamise võimalusi:
• psühholoog
• sotsiaalpedagoog
• logopeed, defektoloog ja surdopedagoog
• meditsiiniõde
• abiõpetaja
• pikapäevarühm
• kooliringid
• arenguvestlused, klassijuhataja töö
• konsultatsioonid
• kooli konsultatiivne komisjon
• õpilaskodu ( üle 10 aasta)

2011/2012. õppeaastast kool jätkas tööd põhikoolina.

Meie kooli õpilased osalevad linna- ja üleriigilistel olümpiaadidel ja konkurssidel ja saavad auhindu.
Üks atraktiivsemaid matemaatilisi mänge on „Miksike“, milles osalevad peaaegu kõik 1.- 6.
klassi õpilased.
Menukas on ka erinevates projektides osalemine nii riigis, linnas kui ka koolis.
On saanud eduka alguse ka rahvusvaheline koostöö välismaa koolidega.
Koolis on palju traditsioone.
Kooli aupäeval, mis toimub päev enne Vabariigi aastapäeva, avaldatakse austust parimatele:
linnaolümpiaadide ja –konkursside, spordivõistluste võitjatele, „Aasta õpilane“ ja „Aasta õpetaja“ laureaatidele.
Koolis toimuvad heategevuskontserdid ja jõululaadad „Jõulurõõmu kuulutuse“ raames.
Meie laadad on populaarsed mitte ainult koolis, vaid ka linnas ja vabariigis.
Üks vanemaid traditsioone on teatrifestival. Õpilased saavad proovida end etenduste ettevalmistamisel režissööri ja stsenaristi rollis.
Suurt huvi tekitab õpilastes etlejate konkurss, kus eteldakse vene, eesti ja võõrkeeltes.

Meie koolis sai alguse Lütseumi balli traditsioon ning palju aastaid osalesid linna gümnaasiumiõpilased meie kooli peol.
Viimastel aastatel korraldatakse 1.-5. klassi õpilaste Lütseumi ball ning see jääb linnaürituseks.
Jalgpalli klubi „Torsida“ , mille arvel on palju võite, on tuntud ka väljaspool kooli.
Iga-aastaselt korraldatakse teadmistepäeva, isadepäeva, emadepäeva. Tulevad juurde uued traditsioonid, näiteks varjupäev. Need on rollimängud õpilastele, kes proovivad end direktori, õppealajuhataja, sotsiaalpedagoogi jne rollis.
Aktiivselt tegutseb kooli õpilasomavalitsus – Nõukogu.

Kooli asustamise aastast oli kooli õpilaste nimekirja kantud üle 7282 perekonnanime.
Praegu õpib meie koolis 250 õpilast.

49 aastat on pikk tee.
Meie kool on endiselt noor ja elurõõmus. Kooli ajaloos on palju meeldivaid sündmusi. Siit on alguse saanud palju häid traditsioone. Siin töötasid ja töötavad toredad õpetajad, õpivad tublid lapsed.
Kool on meie lahke kodu, kus võetakse külalisi vastu alati rõõmuga.

Meie saavutused 2016-2017.õppeaastal:
29 õpilast osalesid erinevatel olümpiaadidel ja konkurssidel;
28 õpilast lõpetasid õppeaastat neljadele ja viitele;
Paju kooli õpilaste ja õpetajate tööd osalesid rahvusvahelises projektis „Eco@expo“!
Kõik tööd olid esindatud Tänavakunsti Muuseumi näitusel Sankt-Peterburis märtsikuu jooksul.

Üleriigilisel tööõpetuse olümpiaadil sai 8.a klassi õpilane Deniss Babi 9.koha. Õpetaja V.Slepnjov.

Viimati uuendatud: 14.11.2019

Eesti keel