Kooli tööplaan juuniks

Kooli tööplaan juuniks
1. juunil - matk Akkekülla – 1.a, 2.a, 3.a klasside õpilased.
Noorte tänavapidu (üritus toimub Narva promenaadil) – 4.a, 5.a, 6.a, 7.a ja 8.a klasside õpilased.
2. juunil kell 11.10 – edukate õpilaste pidulik vastuvõtt direktori juures.
13.00 – õppenõukogu.

Paju kooli tööplaan ajavahemikul 11.05-15.05

Paju kooli tööplaan ajavahemikul 11.05-15.05
11.05 – kooli juhtkonna nõupidamine.
11.05 – 9. klasside proovieksam.
11.05 – pedagoogide kursuste tulemuste hindamine.
11.05-12.05 – töökomisjoni nõupidamine töötasu väljamaksmise korra täitmise kohta.
12.05 – õpilasnõukogu istung.
13.05 – turvalise töökeskkonna töörühma istung.
13.05 – 9.klasside proovieksam.

„Üllatus meie emadele!“

„Üllatus meie emadele!“

8. mail toimus Narva Paju koolis pidulik kontsert, mis oli pühendatud Emade päevale. Traditsiooni kohaselt, selle päeva eel õpilased valmistusid kontserdiks, õppisid pähe laule ja luuletusi, meisterdasid käsitöid.
Tänu meie noortele kunstnikele, aulasse ilmus suur kevadine puu, aga seinu kaunistas värvide puiste. Meie kontsert kandis nime „Üllatus meie emadele!“

Lehed