Kooli tööplaan juuniks

Kooli tööplaan juuniks
1. juunil - matk Akkekülla – 1.a, 2.a, 3.a klasside õpilased.
Noorte tänavapidu (üritus toimub Narva promenaadil) – 4.a, 5.a, 6.a, 7.a ja 8.a klasside õpilased.
2. juunil kell 11.10 – edukate õpilaste pidulik vastuvõtt direktori juures.
13.00 – õppenõukogu.

Paju kooli tööplaan ajavahemikul 11.05-15.05

Paju kooli tööplaan ajavahemikul 11.05-15.05
11.05 – kooli juhtkonna nõupidamine.
11.05 – 9. klasside proovieksam.
11.05 – pedagoogide kursuste tulemuste hindamine.
11.05-12.05 – töökomisjoni nõupidamine töötasu väljamaksmise korra täitmise kohta.
12.05 – õpilasnõukogu istung.
13.05 – turvalise töökeskkonna töörühma istung.
13.05 – 9.klasside proovieksam.

Lehed