Narva Paju Kool võtab tööle alatest 13.09.2021.a.

Body: 
klassiõpetaja – 0.75 koormusega logopeed - 1.0 koormusega Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid: 1. kirjalik avaldus; 2. CV (elulookirjeldus); 3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta; 4. isikut tõendava dokumendi ärakiri; Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 9.09.2021.a aadressile: kool@paju.edu.ee Vestlusvoor toimub 10.09.2021.a aadressile: Juhhanovi 3, direktori kabinet. Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel. Lisateave: 3569465 E-post: kool@paju.edu.ee