Narva Paju Kool võtab tööle alatest 2.11.2021.a.

Body: 
klassiõpetaja – 0.7 koormusega abiõpetaja - 0,5 koormusega abiõpetaja - 0,5 koormusega Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid: 1. kirjalik avaldus; 2. CV (elulookirjeldus); 3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta; 4. isikut tõendava dokumendi ärakiri; Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 29.10.2021.a aadressile: kool@paju.edu.ee