Narva Paju Kool võtab tööle alatest 02.03.2020.a abiõpetaja 0,5 koormusega

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 02.03.2020.a abiõpetaja 0,5 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 20.02.2020.a aadressile:

eTwining в Narva Paju koolis

Internetis on palju ressursse, mida meie tundides saab kasutada ja õpilasi motiveerida. Üks ressursse, mida Narva Paju koolis kasutatakse, on eTwinningu portaal. Sellest portaalist leiavad meie õpilased teiste Euroopa riikide koole, et koos projekte teha. Meie õpilased arendavad oma võimet suhelda inglise keeles ja lisaks saavad nad jagada oma mõtteid ja ideid ning õppida tundma teisi kultuure Euroopa kontekstis. Koostöö eTwinningu projektis oli kuulmispuudega õpilaste klassiruumis olulise tähtsusega.

Lehed