Koolinoori oodatakse kriisihäkile maailmamuutvaid lahendusi välja töötama

Eesti startupkogukonna aktiivsed liikmed ootavad kooliõpilasi järgmisel nädalal toimuvale veebipõhisele häkatonile „Hack the Crisis: Youth“, kus noored saavad välja pakkuda ja arendada oma nutikaid lahendusi praeguses kriisiolukorras toimetulekuks või selle tagajärgede leevendamiseks.

Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a

abiõpetaja 1.0 koormusega,
eesti keele õpetaja 2.0 koormusega
klassideõpetaja 1.0 koormusega
tehnoloogia õpetuse õpetaja 1.0 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 06.04.2020.a aadressile:

Lehed