Kooli tööplaan juuniks

Body: 
Kooli tööplaan juuniks 1. juunil - matk Akkekülla – 1.a, 2.a, 3.a klasside õpilased. Noorte tänavapidu (üritus toimub Narva promenaadil) – 4.a, 5.a, 6.a, 7.a ja 8.a klasside õpilased. 2. juunil kell 11.10 – edukate õpilaste pidulik vastuvõtt direktori juures. 13.00 – õppenõukogu.