Kooli töökava 4.05-8.05

Kooli töökava 4.05-8.05

4.05. 9.10 - Kooli juhtkonna nõusolek
5.05. 14.00 kab 207 - Metoodiline nõukogu
6.05. 9.00 kab 312 9.a klassi proovid eksamid
8.05. 12.10 Kooli aula - Emadepäev.
9.05 - Õpetajate koolitus