Regionaalse laste ja noorte loomingu fotofestival „Pilk – 2016“

Image: 
Body: 
Regionaalse laste ja noorte loomingu fotofestivali „Pilk – 2016“ Narva Laste Loomemaja kutsub loominguga tegelevaid noori osa võtma neljandast regionaalsest fotofestivalist „Pilk – 2016“. Meie festival kujunes heaks traditsiooniks, kus noored fotokunsti huvilised vabas vormis vahetavad oma arvamusi maailmast, kus me elame kaasajal, mõtisklevad, hindavad, loovad, analüüsivad ja langetavad otsuseid. Fotod võimaldavad keskendunult vaadelda muutusi, olla tähelepanelikud lähedaste inimeste suhtes ja panna tähele looduses toimuvaid muutusi. Festivali eesmärk — teha kättesaadavamaks fotokunsti kui kunstilise loomingu ühte osa, kaasata uusi fotokunsti huvilisi ideede vahetamise protsessi, anda võimalusi noortel avaldada oma mõtteid ja avalikustada maailma tunnetamise erinevaid vaatenurki just fotode kaudu. Festival peab võimaldama sõpruse kujunemist meie regiooni noorte vahel. Osavõtjateks võivad olla noored vanuses 14 kuni 26 aastani. Festivali organiseerijad: Narva Laste Loomemaja Narva kultuuriosakonna, Narva Noortekeskuse, fotoklubi „Narva“ ja MTÜ Autori foto toetusel. Festival toimub 22-24 aprill 2016 NLL ruumides ja sisaldab kahte programmi: loomingulist osa, millesse on kavandatud professionaalse fotograafi meistriklass, ekskursioonid: Narva Aleksandri kirikusse, jalutuskäik mööda uut jõepromenaadi. Teises konkursi osas on kavas žürii töö, võitjate autasustamine ja festivalile laekunud tööde analüüsimine. Fotosid võetakse konkursile kolmes nominatsioonis: Ilmastikuolud (Nominatsioon näeb ette oskust mitmekesiselt avada looduslikke nähtusi, erinevates ja, mitte ainult looduslikes, vaid ka ökoloogilistes oludes, olgu nendeks linnamaastik või loodusliku maastiku fotod) Minu armas perekond! (Nominatsioonis on tähtis kajastada oma suhtumist perekonda vaatamata tema suurusele ja tema heaolule) Eksperiment (Nominatsioon näeb ette oskust näidata loomingulisi otsinguid ja saavutusi, mis on kehastunud tänu fotoaparaadile või graafilise redaktori kasutamise kaudu) Osavõtja võib konkursile esitada igas nominatsioonis kuni kolm fotot. Seega võib konkursist osavõtja kokku esitada 9 fotot. Kohustuslik ei ole osalemine kõikides nominatsioonides. Fotosid hinnatakse kahes vanusastmes: 14 kuni 18 aastat 19 kuni 26 aastat. Fotosid võib saata postiga või neid saab tuua otse NLL aadressil: Narva Laste Loomemaja Partisani 2 Narva 21007 Estonia Märkusega „Festival „Pilk — 2016“. Iga foto tagaküljele on kleebitud etikett, kuhu on trükitähtedega kirjutatud järgmised andmed: ees-ja perekonnanimi (eesti, inglise või vene keeles), vanus, aadress, õpilane, üliõpilane või töötav noor, kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress), millisesse nominatsiooni kuulub foto, autoripoolne foto nimetus. Andmete puudumise korral neid fotosid ei arvestata. Konkursist osavõtjad ei tohi kasutada teise autori fotosid ja internetist võetud fotosid. Festivalile esitatud tööd peavad vastama järgmistele nõuetele: foto suurus on formaadis А-4 (20х30sm) , kartongile mitte kleepida, fotod peavad olema kvaliteetsed, ei tohi sisaldada negatiivset infot, fotodel ei tohi olla kuupäeva, foto filmimise aega, autori etikette. Tööde esitamise viimaseks päevaks on 26. märts 2016. Vastuvõtukomisjon eesotsas NLL fotostuudio „Positiiv“ pedagoogi Irina Kivimäega valib fotosid konkursi jaoks ja vastavalt ka näituse jaoks, lähtudes esitatud kriteeriumideste. Žürii hindab fotosid vastavalt järgmistele kriteeriumidele: foto kunstiline ja tehniline tase (kompositsioon, värvid, valgustus, fotoaparaadi tehniliste võimaluste kasutamine). Foto originaalsus, dünaamilisus ja emotsionaalsus. Igas vanusastmes selgitatakse välja võitjad: esimene, teine, kolmas koht. Festivali korraldajatel on õigus anda välja ka eripreemiaid. Žürii töötab festivali esimese osa ajal, kui osavõtjad viibivad ekskursioonil. Festivali kava vahemikus 22-24 aprill 2016: 22. aprill. Meistriklass Kristian Saks „SOLARGRAAFIA“ Meistriklass Reet Sau – „MUST/VALGE FOTOGRAAFIA FILMIL“ Algus kell 17.00 23. aprill Osavõtjate registreerimine 11.00 -12.00 Festivali avamine 12.00 — 12.30 Fotostuudio „Okno“ pedagoogi Julia Obraztsova (Sankt-Peterburg, Venemaa) meistriklass „Nähtamatu fotograaf“ - 12.30- 13.15 Ekskursioon Narva bastionidesse, jõepromenaadile — 13.30 — 15.00 kohvipaus — 15.00- 15.30 autasustamine 15.30 — 16.00 tööde analüüs — 16.00.- 16.45 lõppsõna — 17.00 24. aprill — festivalist osa võtnud pedagoogide ja noorte seminar, festivali tulemuste arutelu. Teema „Laste ja noorte fotografeerimise arengu tendentsid“ Žürii koosseis: fotograaf Eduard Sadala (Narva) Nõmme Noortemaja Fotoklubi liigi, fotograaf Reet Sau (Tallinn) Festivali organiseerijad võivad korrigeerida žürii koosseisu. Kõik konkursile saabunud tööd antakse osavõtjatele tagasi pärast eksponeerimise lõppu NLL galeriis. Vajadusel (ekspositsiooni pikendamine) tööde autoreid teavitatakse sellest e-posti teel teatega uuest tähtajast. Kontakt: Irina Kivimäe +37256491546, irina.kivimae@gmail.com Olga Sokolova +37255593834, +3723599572 olga.sokolova@nll.ee