"Health in Action" projekt

Body: 
«Health in Action" projekt on noortevahetus, mis oli finantseeritud programmi Youth in Action poolt Euroopa Komisjoni toetusel läbi “Noored tegevuses” programmi. Projekt viidi läbi Eestis Saaremaal alates 10.07 kuni 14.07.2015 koostöös partnerorganisatsioonidega Kreekast, Portugalist ja Itaaliast ja mitteformaalne rühn noori Xploreworld Eestist. Projektis osales 28 noort (vanuses 14 – 16 aastat). Projekt pööras erilist tähelepanu puuetega noorte kaasamisel. Projekt oli väljatöötatud, et luua tingimusi, kus noored erinevatest ühiskonna kihtidest, kultuuridest ja maadest, võisid jagada oma kogemust, arvamust ja saada teada uut teineteiselt. Noortevahetus oli keskendunud väga aktuaalsele teemale – tervislik eluviis. Tervise probleem on põhjustatud sellega, et noortel on vähe spordi ja aktiivseid üritusi värskes õhus ja puuduvad tervisliku toitumise harjumused. Teine probleem – see on suhtlemise barjäär puuetega noorte vahel. Projekt on suunatud noorte tähelepanu äratasmisele, et suurendada nende teadlikust tervisliku eluviisi suhtes, et liikuda selle eesmärgi poole. Kõik osalejad olid kaasatud loomingulistesse töötubadesse, interaktiivsetesse mängudesse, arutelutesse, õppereisidele, matkadele. Osalejad jagasid omi mõtteid, ideid, kogemusi ja arutlesid kultuuri erinevusi. Kõik osalejad said Youthpass sertifikaadi, milles olid kinnitatud kõik uued kompetentsid, millised olid omandatud „Health in Action“ projekti ürituste käigus.