Terviseameti pöördumine ja soovitused huvihariduse korraldamiseks

Image: 
Body: 
Hea koolijuht, koolipidaja, õpetaja, huviringi juhendaja, noorsootöötaja, lapsevanem! Terviseamet on mures COVID-19 leviku pärast noorte seas. Praegu on viiruse levik tihedalt seotud Tallinna ja Harjumaa, aga ka Ida-Virumaa noorte vaba aja tegevustega, kuid iga päevaga suureneb risk üle kogu Eesti. On väga oluline, et suudaksime nii huvihariduse kui hariduse tervikuna toimimas hoida – pingutame ühiselt, et seda ei peaks piirama. Seoses sellega palub Terviseamet kriitiliselt üle vaadata huviringide ja noortekeskuste tegevused üle Eesti. Edastame Terviseameti soovitused, mille järgimine on praegu hädavajalik. Terviseameti pöördumise ja soovitused leiate siit. Haridusvaldkonda puudutavates küsimustes olete jätkuvalt oodatud pöörduma ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-postil info@hm.ee. Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona. Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu, kuidas kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada, telefonil 7350 750. Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee. Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.