Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a

Body: 
infojuht - 0,75 koormusega, klassiõpetaja - 0,5 koormusega, Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid: 1.kirjalik avaldus; 2. CV (elulookirjeldus); 3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta; 4. isikut tõendava dokumendi ärakiri; Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 04.06.2020.a aadressile: kool@paju.edu.ee Vestlusvoor toimub alates 10.06.2020.a aadressile: Juhhanovi 3, direktori kabinet. Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel. Lisateave: 3569465 E-post: kool@paju.edu.ee