Õuesõppetunnid on toredad!

Image: 
Body: 
Sellega on lõppenud Liikuma Kutsuv Kool programmi raames järjekordne projekt. „Õue kogu nädalaks“ on terve nädal lõbusaid ja huvitavaid õuesõpe, aktiivseid muutusi ja erinevaid lõbusaid võistlusi. Meie õpilased vaatlesid ilma, võtsid mõõtu ja osalesid Pai koolile pühendatud eestikeelses viktoriinis. Talgutundides tegid õpilased õuestegevuseks mängu ja proovisid seda kohe järgi. Ja meid külastasid ka päästeameti spetsialistid.
Изображения: