Narva Paju Kool võtab tööle alatest 01.09.2020.a

abiõpetaja 1.0 koormusega,
eesti keele õpetaja 2.0 koormusega
klassideõpetaja 1.0 koormusega
tehnoloogia õpetuse õpetaja 1.0 koormusega
Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.
Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1.kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3.tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri;
Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada 06.04.2020.a aadressile:

Информация по выдаче сухих пайков учащимся и родителям Паю школы.

Уважаемые родители, в связи с решением Нарвской городской управы от 18.03.2020 о выдаче сухих пайков,
предлагаем Вам познакомиться с порядком проведения этой акции в Паю школе.
Дата выдачи пайков: 23 марта.
Время выдачи: 14.00 – 17.00
Кто выдает: работник фирмы TES PLUS
Кто помогает:
1. Родителям и учащимся 1-5 классов – спецпедагог.
2. Родителям и учащимся 6-9 классов – соцпедагог.
Место выдачи: Школа
1. Родителям и учащимся 1-5 классов - запасной выход из спортивного зала, вход с
западного внутреннего двора школы.

Страницы