TÄHELEPANU JUHTIMINE (COVID-19)

Body: 
Juhime tähelepanu olulisele Vabariigi Valitsuse korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele" muudatusele, mille järgi ei pea haigustunnusteta lähikontaktsed lapsed ja õpilased (kuni 18-aastane (kaasa arvatud) isik ning isik, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks.) karantiini jääma, kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või uvikoolis. Juhul, kui lapse kontakt COVID-19 haigega toimus väljaspool koolieelset lasteasutust, üldharidus- ja kutsekooli või huvikooli (näiteks pereringis), peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras 7 päevaks. Käitumine positiivse PCR-testi, antigeeni kiirtesti või haigussümptomite korral 1) Laps saab koolis positiivse kiirtesti tulemuse  Laps saadetakse koolist koju (karantiin 10 päeva);  Koju saadetakse lapse vaktsineerimata/läbipõdemata õed-vennad (7 päevaks NB! Koju tuleb jätta ka lasteaiaealised lapsed);  Vaktsineeritud/läbipõdenud õed-vennad võivad koolis/lasteaias edasi käia, seni kuni neil sümptomeid ei esine. Siiski on Terviseameti tungiv soovitus jääda koju ka vaktsineeritud/läbipõdenud lastel (ca 5 päeva);  Lapse positiivse kiirtesti või teiste pereliikmete haigestumise korral võtta vajadusel ühendust perearstiga või helistada 1220. 2) Laps saab kodus positiivse kiirtesti tulemuse  Laps jääb koju (karantiin 10 päeva);  Koju jäävad ka kõik teised pereliikmed, kes on vaktsineerimata/läbipõdemata (7 päevaks);  Ka vaktsineeritud/läbipõdenud pereliikmetele on Terviseameti tungiv soovitus koju jääda (ca 5 päevaks);  Lapse positiivse kiirtesti või teiste pereliikmete haigestumise korral võtta vajadusel ühendust perearstiga või helistada 1220. 3) Laps/lapsevanem saab positiivse PCR-testi tulemuse  Laps/lapsevanem peab karantiinis olema 10 päeva alates sümptomite alguskuupäevast või sümptomite puudumise puhul 10 päeva alates testi tegemise kuupäevast (vajadusel konsulteerida perearstiga);  Isolatsiooni aega aitab arvutada kalkulaator: https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app;  Kõigile vaktsineerimata/läbipõdemata pereliikmetele kehtib 7-päevane lähikontaktse karantiiniperiood;  Vaktsineeritud/läbipõdenud pereliikmed tohivad tavapäraselt igapäevaelus osaleda seni, kuni neil sümptomeid ei esine. Siiski on Terviseameti tungiv soovitus püsida kodus (kaugtöö/kaugõpe) ca 5 päeva. Käitumine lähikontaktsena 1) Lapsel oli lähikontakt haridusasutuses (lapsehoid, koolieelne lasteasutus, üldhariduskool, kutsekool, huvikool)  Laps jätkab haridusasutuses käimist seni, kuni tema kiirtesti tulemus on negatiivne või kui tal puuduvad haigussümptomid;  Sümptomite tekkimisel tuleb lapsel jääda koju karantiini ja võtta ühendust perearstiga. 2) Lapsel on lähikontakt kodus (pereringis/tutvusringkonnas)  Vaktsineerimata/läbipõdemata lapsed peavad olema koduses karantiinis 7 päeva.