Педсовет

Педсоветы

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Õppenõukogu kokkukutsumise kord
Narva Paju Kooli õppenõukogu koosolekute päevakorrad
Õppenõukogude ajakava

Русский