Narva Paju Kool võtab tööle alatest 1.09.2022.a.

Body: 
Bioloogia- ja keemia õpetaja - 1,0 koormusega Eesti keele õpetaja - 1,0 koormusega Tehnoloogia õpetuse õpetaja - 1.0 koormusega Klassiõpetaja – 1,0 koormusega Klassiõpetaja – 0,7 koormusega Klassiõpetaja – 0,5 koormusega Klassiõpetaja – 0,5 koormusega Logopeed – 0,7 koormusega Abiõpetaja - 0,5 koormusega Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid: 1. kirjalik avaldus; 2. CV (elulookirjeldus); 3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta; 4. isikut tõendava dokumendi ärakiri; Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 12.08.2022.a aadressile: kool@paju.edu.ee