Narva Paju Kool kuulutab välja avaliku konkursi õpetajate ametikohtade täitmiseks.

Body: 
https://clck.ru/34NuoG Narva Paju Kool, avatud, paindliku õppesüsteemiga kool, kus tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele, otsib oma meeskonda uuest, 2023/2024. õppeaastast õpetajaid, kes on valmis tegema koos meiega esimesed sammud üleminekuks eestikeelsele haridusele.  Klassiõpetaja (1,0 ametikohta)  Tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta)  Eesti keele õpetaja (2,0 ametikohta)  Keemia õpetaja (osaline koormus, 0,4 ametikohta)  Bioloogia ja geograafia õpetaja (1,0 ametikohta)  Kehalise kasvatuse õpetaja (osaline koormus, 0,5 ametikohta)  Vene keele õpetaja (osaline koormus, 0,75 ametikohta) Tööleasumise aeg: 01.09.2023. https://clck.ru/34NuoG (вся информация по ссылке).