Paju kooli tööplaan ajavahemikul 11.05-15.05

Body: 
Paju kooli tööplaan ajavahemikul 11.05-15.05 11.05 – kooli juhtkonna nõupidamine. 11.05 – 9. klasside proovieksam. 11.05 – pedagoogide kursuste tulemuste hindamine. 11.05-12.05 – töökomisjoni nõupidamine töötasu väljamaksmise korra täitmise kohta. 12.05 – õpilasnõukogu istung. 13.05 – turvalise töökeskkonna töörühma istung. 13.05 – 9.klasside proovieksam.