Учебный план

Tunniplaan
Asendustunnid
Logopeed
Õpiabirühma õpetaja
Psühholog
Medõde
sotsialpedagoog
Konsultatsioonide ajad
Kooloi vaheaeg
Eksamite plaan

Русский