Родителям

 • Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus. Koolikohustuse täitmine tagamine.
 • Klassi vastuvõtmise avaldus Narva Paju Kooli teeninduspiirkonna järgi (бланк заявления) 1 klass
 • Klassi vastuvõtmise avaldus Narva Paju Kooli teeninduspiirkonna järgi (бланк заявления) 2 - 9 klass
 • Avaldus õpilase kodu

  Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
  Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

  Narva Paju Kooli vastuvätmise tingimused ja kord
  Narva Paju Kooli vastuvätmise tingimused ja kord
  Õppekavad
  Põhikooliõppekava. Üldosa.

  Lihtsustatud oppekava

  Tugiteenuse spetsialistide töögraafik

  Narva Paju Kooli kodukord

  Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord


  Valikained
  1) I õppeaste – 2kl - kõnearendamine, 3kl - matemaatika;
  2) II õppeaste – 6kl - informaatika;
  3) III õppeaste – 7 kl - karjääriõpetus.

  Meditsiiniõde töögraafik
  E-R 8.00-12-00

  Söökla töögraafik
  9.55 – 10-10 – 1-3 kl
  10-55-11-10 –4-6 kl
  11-55 – 12-10 -7-9 kl

  Bufee töötab kell 9.00-15-00

 • Русский