Предметные учебные программы

Robotrack at Legopolis 18.10.17 Fama Keskus

Arvutiõpetus

Robotrack at Legopolis 18.10.17 Fama Keskus

Пушкинский бал-маскарад 17.10.2017 Narva Paju Kool

Bee-bot tundides

Robotika ring Paju koolis

Robotika ring Paju koolis

День учителя в Paju Kool 05.10.17

День учителя в Paju Kool 05.10.17Narva Paju Kool õppekava valdkonnakavad ja ainekavad:

Paju Kool ÕK Lisa 1 Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”
Paju Kool ÕK ainekava "Vene keel ja kirjandus"
Paju Kool ÕK ainekava "Vene keel ja kirjandus" Kõnepuudega õpilaste klass”
Paju Kool ÕK ainekava "Vene keel ja kirjandus" Kulmispuudega õpilaste klass”

Paju Kool ÕK Lisa 2 Ainevaldkond „Võõrkeeled”
Paju Kool ÕK ainekava "Eesti keel teise keelena, inglise keel, saksa keel"
Paju Kool ÕK ainekava "Eesti keel teise keelena, inglise keel, saksa keel kõnepuudega õpilaste klass”
Paju Kool ÕK ainekava "Eesti keel teise keelena, inglise keel, saksa keel kulmispuudega õpilaste klass”

Paju Kool ÕK Lisa 3 Ainevaldkond „Matemaatika”
Paju Kool ÕK ainekava "Matemaatika"
Paju Kool ÕK ainekava "Matemaatika kuulmispuudega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Matemaatika kõnepuuetega klass"

Paju Kool ÕK Lisa 4 Ainevaldkond „Loodusained”
Paju Kool ÕK ainekava "Loodusõpetus"
Paju Kool ÕK ainekava "Loodusõpetuse ainekava kõnepuuetega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Loodusõpetus kulmispuudega õpilaste klass"

Paju Kool ÕK Lisa 5 Ainevaldkond „Sotsiaalained"
Paju Kool ÕK ainekava "Inimeseõpetus"
Paju Kool ÕK ainekava "Ajalugu"
Paju Kool ÕK ainekava "Ühiskonnaõpetus"
Paju Kool ÕK ainekava "Inimeseõpetus kõnepuuetega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Ajalugu kõnepuuetega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Ühiskonnaõpetus kõnepuuetega klass"

Paju Kool ÕK Lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained”
Paju Kool ÕK ainekava "Kunst"

Paju Kool ÕK Lisa 7 Ainevaldkond „Tehnoloogia ja kodundus"
Paju Kool ÕK ainekava "Ainekava tehnoloogia ja tööõpetus"
Paju Kool ÕK ainekava "Ainekava tehnoloogia ja kodundus"
Paju Kool ÕK ainekava "Tööõpetus kõnepuudega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Tööõpetus kuulmispuudega klass"

Paju Kool ÕK Lisa 8 Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus 2018"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus I kooliastme"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus II kooliastme"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus III kooliastme"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus kulmispuudega õpilaste klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus (kõnepuuetega klassid)"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus. Toimetulekuõpe "

Paju Kool ÕK Lisa 9 Valikaine „Informaatika”

Narva Paju Kool Lihtsustatud õppekava ainekavad:

Paju Kool LÕK ainekava "Vene keel"
Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keel"
Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keele kõnekeele ainekava"
Paju Kool LÕK ainekava "Inimeseopetus I tase"
Paju Kool LÕK ainekava "Inimeseopetus II tase"
Paju Kool LÕK ainekava "Ajalugu"
Paju Kool LÕK ainekava "Kunst"
Paju Kool LÕK ainekava "Loodusopetus"
Paju Kool LÕK ainekava "Matemaatika"
Paju Kool LÕK ainekava "Muusikaõpetus"
Paju Kool LÕK ainekava "Tööõpetus I tase"
Paju Kool LÕK ainekava "Tööõpetus II tase"
Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keele konekeele ainekava"

Narva Paju Kool Hooldusõppekava ainekavad:

Paju Kool HÕK ainekava
Paju Kool HÕK ainekava "Kognitiivsed oskused"

Narva Paju Kool Toimetulekõppekava ainekavad:

Paju Kool TÕK ainekava"Tööõpe"
Paju Kool TÕK ainekava "Elu- ja toimetulikuõppe esimese etapile"
Paju Kool TÕK ainekava "Elu- ja toimetulikuõppe teise etapile"
Paju Kool TÕK ainekava "Vene keel"
Paju Kool TÕK ainekava "Kunts ja käeline tegevus"
Paju Kool TÕK ainekava "Muusika"

Русский