Õpilasele

Robotika ring Paju koolis

День народного танца

Meie kool

Erasmuse projekt

Erasmuse projektNarva Paju Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Narva Paju Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Põhikooliõppekava. Üldosa

Lihtsustatud oppekava

Tugiteenuse spetsialistide ja õpetajate töögraafik

Narva Paju Kooli kodukord

Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord


Valikained
1) I õppeaste – 2kl - kõnearendamine, 3kl - matemaatika;
2) II õppeaste – 6kl - informaatika;
3) III õppeaste – 7 kl - karjääriõpetus.

Meditsiiniõde töögraafik
E-R 8.00-12.00

Söökla töögraafik
9.55 – 10.10 – 1-3 kl
10.55 – 11.10 – 4-6 kl
11.55 – 12.10 – 7-9 kl

Bufee töötab kell 9.00-15.00

Eesti keel