Koolieelikutele

Robotika ring Paju koolis

Методический день в Паю школе 24.01.18

День народного танца

Meie kool
Koolielikutele. Ettevalmistusklass

Ettevalmistusklassi töö korraldamine. Üldarendavad Paju kooli ettevalmistusklassi tunnid toimuvad 1.oktoobrist 30 augustini. Peamine õppetöö ülesanne – koolikeskkonna tingimustes õppimisele tulevaste esimese klassi õpilase adapteerimine ja nende areng.

Peamised tegevusliigid:

  • Suulise kõne arendamine;
  • Peenmotoorika arendamine;
  • Häälte, tähtede, numbrite ja mõistede maailmaga tutvumine;
  • Muusikaalse ja liikumistegevus;
  • Eesti keel;

Tundide ajad : kolmapäev 16:30 – 18:00
Tundide tunniplaan:

Kuu 1.nädal Kuu 2. nädal Kuu 3.nädal Kuu 4.nädal
1. Kirjaoskus 1. Kirjaoskus 1. Kirjaoskus 1. Kirjaoskus
2. Matemaatika 2. Matemaatika 2. Matemaatika 2. Matemaatika
3. Eesti keel 3. Kunst 3. Liikumine ja rütmika 3. Logopeedi ja psühholoogiga tund

Tundideks vajalikud tarbed: harilik pliiats, värvipliiatsid, sinise pastaga pastapliiats. Kaasas peab olema vahetusjalatsid.

Eesti keel