Õppekava ainekavad

Robotika ring Paju koolis

День народного танца

Meie kool

Erasmuse projekt

Erasmuse projekt

Благотворительная ярмарка

День Рождения Дома ученика

Интегрированный урок

Интегрированный урок

Интегрированный урок

Новогодняя елка 2019

Новогодняя елка 2019

Новогодняя елка 2019

Конкурс чтецов 2019

Праздник песни и танца 2019

Хоровод 2019

Масленица 2019

Забавы на Масленицу 2019

Масленица

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019

Театральный фестиваль 2019Narva Paju Kool õppekava valdkonnakavad ja ainekavad:

Paju Kool ÕK Lisa 1 Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”
Paju Kool ÕK ainekava "Vene keel ja kirjandus"
Paju Kool ÕK ainekava "Vene keel ja kirjandus" Kõnepuudega õpilaste klass”
Paju Kool ÕK ainekava "Vene keel ja kirjandus" Kulmispuudega õpilaste klass”

Paju Kool ÕK Lisa 2 Ainevaldkond „Võõrkeeled”
Paju Kool ÕK ainekava "Eesti keel teise keelena, inglise keel, saksa keel"
Paju Kool ÕK ainekava "Eesti keel teise keelena, inglise keel, saksa keel kõnepuudega õpilaste klass”
Paju Kool ÕK ainekava "Eesti keel teise keelena, inglise keel, saksa keel kulmispuudega õpilaste klass”

Paju Kool ÕK Lisa 3 Ainevaldkond „Matemaatika”
Paju Kool ÕK ainekava "Matemaatika"
Paju Kool ÕK ainekava "Matemaatika kuulmispuudega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Matemaatika kõnepuuetega klass"

Paju Kool ÕK Lisa 4 Ainevaldkond „Loodusained”
Paju Kool ÕK ainekava "Loodusõpetus"
Paju Kool ÕK ainekava "Loodusõpetuse ainekava kõnepuuetega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Loodusõpetus kulmispuudega õpilaste klass"

Paju Kool ÕK Lisa 5 Ainevaldkond „Sotsiaalained"
Paju Kool ÕK ainekava "Inimeseõpetus"
Paju Kool ÕK ainekava "Ajalugu"
Paju Kool ÕK ainekava "Ühiskonnaõpetus"
Paju Kool ÕK ainekava "Inimeseõpetus kõnepuuetega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Ajalugu kõnepuuetega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Ühiskonnaõpetus kõnepuuetega klass"

Paju Kool ÕK Lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained”
Paju Kool ÕK ainekava "Kunst"

Paju Kool ÕK Lisa 7 Ainevaldkond „Tehnoloogia ja kodundus"
Paju Kool ÕK ainekava "Ainekava tehnoloogia ja tööõpetus"
Paju Kool ÕK ainekava "Ainekava tehnoloogia ja kodundus"
Paju Kool ÕK ainekava "Tööõpetus kõnepuudega klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Tööõpetus kuulmispuudega klass"

Paju Kool ÕK Lisa 8 Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus 2018"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus I kooliastme"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus II kooliastme"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus III kooliastme"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus kulmispuudega õpilaste klass"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus (kõnepuuetega klassid)"
Paju Kool ÕK ainekava "Kehaline kasvatus. Toimetulekuõpe "

Paju Kool ÕK Lisa 9 Valikaine „Informaatika”

Narva Paju Kool Lihtsustatud õppekava ainekavad:

Paju Kool LÕK ainekava "Vene keel"
Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keel"
Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keele kõnekeele ainekava"
Paju Kool LÕK ainekava "Inimeseopetus I tase"
Paju Kool LÕK ainekava "Inimeseopetus II tase"
Paju Kool LÕK ainekava "Ajalugu"
Paju Kool LÕK ainekava "Kunst"
Paju Kool LÕK ainekava "Loodusopetus"
Paju Kool LÕK ainekava "Matemaatika"
Paju Kool LÕK ainekava "Muusikaõpetus"
Paju Kool LÕK ainekava "Tööõpetus I tase"
Paju Kool LÕK ainekava "Tööõpetus II tase"
Paju Kool LÕK ainekava "Eesti keele konekeele ainekava"

Narva Paju Kool Hooldusõppekava ainekavad:

Paju Kool HÕK ainekava
Paju Kool HÕK ainekava "Kognitiivsed oskused"

Narva Paju Kool Toimetulekõppekava ainekavad:

Paju Kool TÕK ainekava"Tööõpe"
Paju Kool TÕK ainekava "Elu- ja toimetulikuõppe esimese etapile"
Paju Kool TÕK ainekava "Elu- ja toimetulikuõppe teise etapile"
Paju Kool TÕK ainekava "Vene keel"
Paju Kool TÕK ainekava "Kunts ja käeline tegevus"
Paju Kool TÕK ainekava "Muusika"

Eesti keel